4/b Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar ile Köy ve Mahalle Muhtarlarının Emeklilik Şartları - TABLO - ali öztürk ekonomist emeklilik danışmanlık
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK DANIŞMANLIĞI
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Danışmanlık Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

4/b Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar ile Köy ve Mahalle Muhtarlarının Emeklilik Şartları - TABLO

4/b Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar ile Köy ve Mahalle Muhtarları

Yaşlılık Aylığı

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belirli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.
Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarlarına yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

Bu kapsamdaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, Kurumumuza yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunduğu tarihte prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Buna göre;

1/10/1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalılara;

- Kadın için 20 tam yıl, erkek için 25 tam yıl prim ödemesi,
- Kadın için 50, erkek için 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi,
şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

Sigortalıların 1/10/1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına 2 yıldan daha fazla süre var ise ve 1/6/2002 tarihi itibariyle kadın 20 erkek için 25 tam yıl prim ödeme süresini dolduranlar veya doldurmalarına kalan süreye göre sigortalılara kademeli geçiş uygulanarak tabi olacakları yaşlılık aylığı şartları belirlenmektedir.

          Kadın
Emeklilik Yaşı
                Erkek
Emeklilik Yaşı
2 tam yıl veya daha az
40
2 tam yıl veya daha az
44
3 tam yıl veya daha az
41
3 yıl 6 ay veya daha az
45
3 tam yıldan fazla,                 4 tam yıl veya daha az
42
3 yıl 6 aydan fazla,  5  tam   yıl  veya daha az
46
4 tam yıldan fazla,  5 tam yıl veya daha az
43
5 yıldan fazla,  6 yıl 6  aydan veya daha az
47
5 tam yıldan fazla,            6 tam yıl veya daha az
44
6 yıl 6 aydan fazla,  8 tam yıl veya daha az
48
6 tam yıldan fazla,            7 tam yıl veya daha az
45
8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az
49
7 tam yıldan fazla,             8 tam yıl veya daha az
46
9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az
50
8 tam yıldan fazla,  9 tam yıl veya daha az
47
11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az
51
9 tam yıldan fazla,         10 tam yıl veya daha az
48
12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az
52
10 tam yıldan fazla,      11 tam yıl veya daha az
49
14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az
53
11 tam yıldan fazla,       12 tam yıl veya daha az
50
15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az
54
12 tam yıldan fazla,       13 tam yıl veya daha az
51
17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az
55
13 tam yıldan fazla,       14 tam yıl veya daha az
52
18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az
56
14 tam yıldan fazla,       15 tam yıl veya daha az
53
20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az
57
15 tam yıldan fazla,     16 tam yıl veya daha az
54
21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl 
58
16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl
55


1/10/1999 tarihinde kadın ise 50, erkek ise 55 yaş ve en az 15 tam yıl için 2 yıldan daha fazla süre var ise kademeli geçiş süreci uygulanacaktır.
Kanun Çıktığı Tarihte Emekliliğine Kalan Süre
(1/10/1999 tarihi itibariyle)
Yaş
Prim Ödeme Süresi
Kadın
Erkek
2-4 Yıl arasında olanlar
51
56
15 Yıl
4-6 Yıl arasında olanlar
52
56
15 Yıl
6-8 Yıl arasında olanlar
53
57
15 Yıl
 8-10 Yıl arasında olanlar
54
57
15 Yıl
 10 Yıldan fazla olanlar
56
58
15 Yıl
8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar;
- Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya
- Kadın için 60, erkek için 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl prim ödemesi Şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler
30/4/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.

5510 sayılı Kanuna göre;

2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla
2036 yılından sonra 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak

yaşlılık aylığına hak kazanılabilinir.

  
İlgili Kanun
Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (b) Sigortalıları İçin 9000 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih
Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az
Yaş
Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın
Erkek
5510
01.05.2008 - 31.12.2035
58
60
9000
01.01.2036 - 31.12.2037
59
61
9000
01.01.2038 - 31.12.2039
60
62
9000
01.01.2040 - 31.12.2041
61
63
9000
01.01.2042 - 31.12.2043
62
64
9000
01.01.2044 – 31.12.2045
63
65
9000
01.01.2046 – 31.12.2047
64
65
9000
01.01.2048 ve sonrası
65
65
9000
Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı kadın ve erkek için 65 olacaktır.

Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.
Şöyle ki;

Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden de yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

 
İlgili Kanun
Hizmet akdine tabi çalışan 4 (b) sigortalıları için 5400 prim ödeme gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih
Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az
Yaş
Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın
Erkek
5510
01.05.2008 - 31.12.2035
61
63
5400
01.01.2036 - 31.12.2037
62
64
5400
01.01.2038 - 31.12.2039
63
65
5400
01.01.2040 - 31.12.2041
64
65
5400
01.01.2042 - 31.12.2043
65
65
5400
01.01.2044 – 31.12.2045
65
65
5400
01.01.2046 – 31.12.2047
65
65
5400
01.01.2048
65
65
5400

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmalarından dolayı sigortalı olanlar ile köy ve mahalle muhtarlarının, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.
Kimler Başvurabilir?
    
Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.
Ancak kişilere yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için talepte bulundukları tarihte prim ve prime ilişkin borcunun herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
- 1 Adet fotoğraf
 
Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.
SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:
Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir.

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

2015/Ekim ödeme döneminden geçerli olmak üzere 4/b kapsamında ilk defa bağlanacak gelir/aylıklar, sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarını;

-İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli illerinden almak istediklerini beyan edenler için sadece adreslerine en yakın Denizbank A.Ş. şubelerinden,

-İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli dışındaki illerden almak istediklerini beyan edenler için ise il/ilçe merkezleri dikkate alınarak öncelikle adreslerine en yakın Denizbank A.Ş. şubelerinden, Denizbank A.Ş şubelerinin bulunmaması halinde de ise Halk Bankası ,Halk bankasının olmadığı yerlerde ise Ziraat Bankasından ödenir
 
Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 25’i ila 28’incı günleri arasında 4 günde ödenir.

Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.
Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için ilk aylıkları dışındaki gelir/aylıkları PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri www.turkiye.gov.tr internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

Aylık Ödenen Bankalar

1- Akbank T.A.Ş.
2- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3- Anadolubank A.Ş.
4- Asya Katılım Bankası A.Ş.
5- Denizbank A.Ş.
6- Burgan bank A.Ş.
7- Finansbank A.Ş.
8- HSBC Bank A.Ş.
9- ING Bank A.Ş.
10- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
11- Şekerbank T.A.Ş.
12- Tekstil Bankası A.Ş.
13- Turkısh Bank A.Ş.
14- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
15- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
16- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
17- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
18- Türkiye İş Bankası A.Ş.
19- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
20- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
21- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
22- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Kaynak: SGK

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız


Top