4/a Hizmet Akdi ile SSK'lı Çalışanların Emeklilik Şartları - TABLO - ali öztürk ekonomist emeklilik danışmanlık
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK DANIŞMANLIĞI
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Danışmanlık Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

BU YAZIYI ARKADAŞLARINIZA TAVSİYE EDİN!

4/a Hizmet Akdi ile SSK'lı Çalışanların Emeklilik Şartları - TABLO

http://emeklilikdanismanlik.blogspot.com/2013/03/en-erken-nereden-ve-nasl-emekli.html

4/a Hizmet Akdi ile Çalışanlar
Yaşlılık Aylığı

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.

Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?
Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.
Buna göre;

8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.

8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,
- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
-  Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

  8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci
23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı
Tahsis Talep Tarihindeki En Az
Sigortalılık süresi
Yaşı
Gün
sayısı
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün
09/09/1981-23/05/1984
23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün
09/09/1976-23/05/1979
20
25
40
44
5000
17 yıl – 18 yıl
24/05/1984-23/05/1985
21 yıl 6 ay-23 yıl
24/05/1979-23/11/1980
20
25
41
45
5000
16 yıl – 17 yıl
24/05/1985-23/05/1986
20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982
20
25
42
46
5075
15 yıl – 16 yıl
24/05/1986-23/05/1987
18 yıl 6 ay-20 yıl
24/05/1982-23/11/1983
20
25
43
47
5150
14 yıl – 15 yıl
24/05/1987-23/05/1988
17 yıl-18 yıl 6 ay
24/11/1983-23/05/1985
20
25
44
48
5225
13 yıl – 14 yıl
24/05/1988-23/05/1989
15 yıl 6 ay-17 yıl
24/05/1985-23/11/1986
20
25
45
49
5300
12 yıl – 13 yıl
24/05/1989-23/05/1990
14 yıl-15 yıl 6 ay
24/11/1986-23/05/1988
20
25
46
50
5375
11 yıl – 12 yıl
24/05/1990-23/05/1991
12 yıl 6 ay-14 yıl
24/05/1988-23/11/1989
20
25
47
51
5450
10 yıl – 11 yıl
24/05/1991-23/05/1992
11 yıl-12 yıl 6 ay
24/11/1989-23/05/1991
20
25
48
52
5525
9 yıl – 10 yıl
24/05/1992-23/05/1993
9 yıl 6 ay-11 yıl
24/05/1991-23/11/1992
20
25
49
53
5600
8 yıl – 9 yıl
24/05/1993-23/05/1994
8 yıl-9 yıl 6 ay
24/11/1992-23/05/1994
20
25
50
54
5675
7 yıl – 8 yıl
24/05/1994-23/05/1995
6 yıl 6 ay-8 yıl
24/05/1994-23/11/1995
20
25
51
55
5750
6 yıl – 7 yıl
24/05/1995-23/05/1996
5 yıl-6 yıl 6 ay
24/11/1995-23/05/1997
20
25
52
56
5825
5 yıl – 6 yıl
24/05/1996-23/05/1997
3 yıl 6 ay-5 yıl
24/05/1997-23/11/1998
20
25
53
57
5900
4 yıl – 5 yıl
24/05/1997-23/05/1998
2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay
24/11/1998-08/09/1999
20
25
54
58
5975
3 yıl – 4 yıl
24/05/1998-23/05/1999

20

55

5975
2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl
24/05/1999-08/09/1999

20

56

5975
- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

-  23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58  yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
 
  >   8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak

şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.

5510 sayılı Kanuna göre;

-01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,

-01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak 

yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. 
Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.
İlgili Kanun
Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 7200 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih
Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az
Yaş
Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın
Erkek
5510
01.05.2008 - 31.12.2035
58
60
7200
01.01.2036 - 31.12.2037
59
61
7200
01.01.2038 - 31.12.2039
60
62
7200
01.01.2040 - 31.12.2041
61
63
7200
01.01.2042 - 31.12.2043
62
64
7200
01.01.2044 – 31.12.2045
63
65
7200
01.01.2046 – 31.12.2047
64
65
7200
01.01.2048
65
65
7200

Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.

Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.

Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.

Şöyle ki;
Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

İlgili Kanun
Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 5400 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih
Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az
Yaş
Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın
Erkek
5510
01.05.2008 - 31.12.2035
61
63
5400
01.01.2036 - 31.12.2037
62
64
5400
01.01.2038 - 31.12.2039
63
65
5400
01.01.2040 - 31.12.2041
64
65
5400
01.01.2042 - 31.12.2043
65
65
5400
01.01.2044 – 31.12.2045
65
65
5400
01.01.2046 – 31.12.2047
65
65
5400
01.01.2048
65
65
5400
Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.
İlgili Kanun

Sigortalılık Süresinin
 Başlangıcı

Tahsis Talep Tarihindeki
En Az
Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın
Erkek
5510

01.05.2008 - 31.12.2008
61
63
4600
01.01.2009 - 31.12.2009
61
63
4700
01.01.2010 - 31.12.2010
61
63
4800
01.01.2011 - 31.12.2011
61
63
4900
01.01.2012 - 31.12.2012
61
63
5000
01.01.2013 - 31.12.2013
61
63
5100
01.01.2014 - 31.12.2014
61
63
5200
01.01.2015 - 31.12.2015
61
63
5300
01.01.2016 -
61
63
5400
Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!
Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

 Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.
Kimler Başvurabilir?

Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.
Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
- Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:
Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir. 
İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?
2015/Ekim ödeme döneminden geçerli olmak üzere 4/a kapsamında ilk defa bağlanacak gelir/aylıklar, sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarını;
-İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli illerinden almak istediklerini beyan edenler için sadece adreslerine en yakın Denizbank A.Ş. şubelerinden,
-İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli dışındaki illerden almak istediklerini beyan edenler için ise il/ilçe merkezleri dikkate alınarak öncelikle adreslerine en yakın Denizbank A.Ş. şubelerinden, Denizbank A.Ş şubelerinin bulunmaması halinde de PTT şubelerinden, 
ödenmektedir.
 
Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.

Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.
Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya www.turkiye.gov.tr adresinden başvuruda bulunabilinir.

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.
Aylık Ödenen Bankalar

1- Akbank T.A.Ş.
2- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3-Alternatif Bank 
4-Anadolubank A.Ş.
5- Asya Katılım Bankası A.Ş.
6- Denizbank A.Ş.
7- Burgan Bank A.Ş.
8- Finansbank A.Ş.
9- HSBC Bank A.Ş.
10- ING Bank A.Ş.
11- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Tekstil Bankası A.Ş.
14- Turkısh Bank A.Ş.
15- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
16- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
17- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
18- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
19- Türkiye İş Bankası A.Ş.
20- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
21- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
22- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
23-Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.
Kaynak: SGK

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız


Top