Sağlık verilerini kullananlar dikkat - Resul KURT yazdı! - ali öztürk ekonomist emeklilik danışmanlık
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK DANIŞMANLIĞI
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Danışmanlık Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

Sağlık verilerini kullananlar dikkat - Resul KURT yazdı!

Sağlık verilerini kullananlar dikkat!

Son dönemlerde, kişisel verilerin gizliliğine ilişkin hukuksal temel oluşturulmakta ve bu temel özellikle anayasal bir hak olan özel hayatın gizliliğini koruma esaslı ilerlemektedir.
Son olarak, 20.10.2016 tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazete’de, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.
Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, sağlık hizmet sunucularını ve kişisel sağlık verilerini işleyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerini kapsamaktadır. Buna göre, kamu ve özel hastaneler, personellerine ilişkin sağlık kaydı bulunduran işverenler, OSGB’ler dahi sağlık kişisel verilerinin korunmasından sorumlu olacaklardır.
Yönetmeliğin amacı; kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına, kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma, bu verilere erişim için kurulacak sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve denetimi ile sağlık hizmeti sunumundaki personel hareketlerinin Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine ilişkin işlemlerde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Sağlık hizmet sunucularında görevli kişiler, kişinin sağlık verilerine ancak verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla işleyebilir ve erişebilir. Yani sağlık hizmet sunucuları, vatandaşlara ait sadece sağlık hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kayıt tutabilir.
Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bu amaçlar haricinde kişisel verilerin korunması, veri sahibinin açık rızasına bağlı olacaktır.
Sağlık Bakanlığı tarafından Merkezi Sağlık Veri Sistemi ve Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi kurulacaktır. Merkezi Sağlık Veri Sistemi, sağlık hizmet sunularının kendilerinden sağlık hizmeti alan kişiler hakkında verilerin işleneceği kayıt sistemidir. Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi ise, vatandaşların kendi sağlık bilgilerini takip edebilecekleri kayıt sistemi olacaktır.
Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel sağlık verileri, ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından anonim hale getirilir veya silinir. Silinmesi talep edilen veriler; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ya da verilerin ihtiyaç halinde adli mercilere verilebilmesini mümkün kılmak için, Sağlık Bakanlığı’nca kurulan merkezi bir sistemde veri bütünlüğü bozulmadan arşivlenir. Arşivlenen verilere bu amaçlar dışında erişim engellenir. Merkezi Sağlık Veri Sistemi’ne aktarılan veriler, aktarımın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra yerel veri tabanından silinebilir.
Sağlık personeli istihdam eden sağlık hizmet sunucuları, istihdam ettiği personele ait bilgileri ve personel hareketlerini 15 gün içerisinde Sağlık Bakanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. Bildirim, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek yöntem aracılığı ile yapılır.
Belirlenen süre içerisinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya eksik ya da hatalı yerine getirilmesi hâlinde sorumlu kişi, kurum veya kuruluş, yazılı olarak uyarılır. Uyarıyı gerektiren problemin 15 gün içerisinde giderilmemesi hâlinde uyarı tekrarlanır. İkinci uyarıdan itibaren 15 günün sonunda uyarıyı gerektiren problemin giderilmemiş olması hâlinde sorumlu kişi, kurum veya kuruluş hakkında genel hükümlere göre işlem tesis edilir.
Resul KURT - DÜNYA

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız


Top