Kimlerin SGK prim borçlarına taksitlendirme imkanı getirildi? - ali öztürk ekonomist emeklilik danışmanlık
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK DANIŞMANLIĞI
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Danışmanlık Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

Kimlerin SGK prim borçlarına taksitlendirme imkanı getirildi?


SGK prim borçlarına taksitlendirme imkanı

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş olan, ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçları için taksitlendirme imkanı getirildi.

Bakanlar Kurulu’nun Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88’inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar, 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş, ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Uyumlu prim borçlusu tanımı

Kararda Uyumlu prim borçlusu; “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş, ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçluları” olarak tanımlandı.

Prim borçlarının tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, uyumlu prim borçlularının “çok zor durum hali”, tecil süreleri ve uygulanacak tecil faizinin tespitinde, ilgili Bakanlar Kurulu Kararında belirtiler ilkeler esas alınacak.

Yİ-ÜFE oranında gecikme zammı uygulanacak

Tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacak.

Karar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: gidahatti.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız


Top